Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
28/12/2017 | 12:21:18 | 348 lượt xem

Câu hỏi số 29042

Môn học: Lịch sử, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,
Câu hỏi:

Tổ chức hiệp ước phòng thủ chung Vacsava của Liên Xô và các nước Đông Âu ra đời và đối trọng sâu sắc với:

Phương án trả lời:
A.

SENTO

B.

ZENTO

C.

NATO

D.

SEV

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi, tìm hiểu thêm tại đây.