Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
30/12/2017 | 15:18:46 | 123 lượt xem

Câu hỏi số 29166

Môn học: Toán học, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,
Câu hỏi:

Một vật chuyển động với vận tốc \(v(t)=1,5+\frac{{{t}^{2}}+4}{t+4}(m/s)\). Gọi s(tính bằng m) là quãng đường vật đó đi được trong 4 giây, ta có :

Phương án trả lời:
A.

s =2 - 20n2

B.

s =2 + 20n2

C.

s =-2 - 20n4

D.

s =- 2 + 20n2

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi, tìm hiểu thêm tại đây.