Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
25/01/2018 | 14:07:43 | 787 lượt xem

Câu hỏi số 29991

Môn học: Lịch sử, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,
Câu hỏi:

Thuận lợi cơ bản nhất của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa sau khi Cách mạng tháng Tám thành công là

Phương án trả lời:
A.

nhân dân ta đã giành quyền làm chủ

B.

phong trào cách mạng thế giới phát triển

C.

đất nước được độc lập tự do

D.

có Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo

Yếu tố lãnh đạo được đặt lên hàng đầu. Vì trước đó cũng có những cuộc khởi nghĩa do giai cấp khác lên lãnh đạo, nhưng không giành được thắng lợi. Chỉ đến khi Đảng, chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo mới giành được thắng lợi.

Đáp án: D