Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
25/01/2018 | 14:07:43 | 839 lượt xem

Câu hỏi số 29991

Môn học: Lịch sử, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,
Câu hỏi:

Thuận lợi cơ bản nhất của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa sau khi Cách mạng tháng Tám thành công là

Phương án trả lời:
A.

nhân dân ta đã giành quyền làm chủ

B.

phong trào cách mạng thế giới phát triển

C.

đất nước được độc lập tự do

D.

có Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi, tìm hiểu thêm tại đây.