Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
25/01/2018 | 14:11:05 | 682 lượt xem

Câu hỏi số 29994

Môn học: Lịch sử, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,
Câu hỏi:

Trong bối cảnh xu hướng đối thoại và hòa hoãn ngày càng chiếm ưu thế trên thế giới, Mĩ đã làm gì vào cuối những năm 80 của thế kỉ XX?

Phương án trả lời:
A.

Tiếp tục triển khai chiến lược toàn cầu

B.

Tăng cường chạy đua vũ trang

C.

Cùng Liên Xô tuyên bố chấm dứt Chiến tranh lạnh

D.

Rút quân ra khỏi nhiều khu vực trên thế giới

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi, tìm hiểu thêm tại đây.