Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
20/06/2014 | 17:23:05 | 942 lượt xem

Câu hỏi số 3003

Môn học: Lịch sử, thuộc chương trình: Lớp 10, Lớp 11, Lớp 12, THPT Quốc gia, Thi cao học,
Câu hỏi:

Dưới đây kỳ quan nào không nằm trong 7 kỳ quan Thế Giới cổ đại?

Phương án trả lời:
A.

Khu lăng mộ Giza

B.Lăng mộ được nữ hoàng Artemisia
C.Vạn Lý Trưòng thành
D.Hải đăng Alexandria
Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi, tìm hiểu thêm tại đây.