Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
26/02/2018 | 10:11:17 | 1240 lượt xem

Câu hỏi số 30858

Môn học: Lịch sử, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,
Câu hỏi:

Chiến dịch tiến công lớn đầu tiên của bộ đội chủ lực Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945 – 1954) là chiến dịch

Phương án trả lời:
A.

Điện Biên Phủ năm 1954

B.

Biên giới thu – đông 1950

C.

Việt Bắc thu – đông 1947

D.

Thượng Lào năm 1954

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi, tìm hiểu thêm tại đây.