Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
19/03/2018 | 14:36:00 | 115 lượt xem

Câu hỏi số 31638

Môn học: Hóa học, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,
Câu hỏi:

Este mạch hở có công thức tổng quát là

Phương án trả lời:
A.

CnH2n+2-2a-2bO2b

B.

CnH2n - 2O2

C.

CnH2n + 2-2bO2b.

D.

CnH2nO2.

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi, tìm hiểu thêm tại đây.