Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
19/03/2018 | 14:37:42 | 92 lượt xem

Câu hỏi số 31639

Môn học: Hóa học, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,
Câu hỏi:

Công thức tổng quát của este tạo bởi một axit cacboxylic và một ancol là

Phương án trả lời:
A.

CnH2nO

B.

RCOOR’

C.

CnH2n -2O2

D.

Rb(COO)abR’a.

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi này, cần đăng nhập Tài khoản tại đây.