Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
19/03/2018 | 14:42:07 | 62 lượt xem

Câu hỏi số 31640

Môn học: Hóa học, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,
Câu hỏi:

Este no, đơn chức, mạch hở có công thức tổng quát là

Phương án trả lời:
A.

CnH2nO2 (n≥2).

B.

CnH2n-2O2 (n≥2).

C.

CnH2n+2O2 (n≥2).

D.

CnH2nO (n≥2).

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi này, cần đăng nhập Tài khoản tại đây.