Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
19/03/2018 | 14:46:01 | 56 lượt xem

Câu hỏi số 31642

Môn học: Hóa học, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,
Câu hỏi:

Công thức phân tử tổng quát của este tạo bởi ancol no, đơn chức và axit cacboxylic không no, có một liên kết đôi C=C, đơn chức là

Phương án trả lời:
A.

CnH2nO2.

B.

CnH2n+2O2.

C.

CnH2n-2O2.

D.

CnH2n+1O2.

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi này, cần đăng nhập Tài khoản tại đây.