Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
19/03/2018 | 14:48:25 | 110 lượt xem

Câu hỏi số 31643

Môn học: Hóa học, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,
Câu hỏi:

Este tạo bởi axit no đơn chức, mạch hở và ancol no 2 chức, mạch hở có công thức tổng quát là

Phương án trả lời:
A.

CnH2n(OH)2-x(OCOCmH2m+1)x.

B.

CnH2n-4O4.

C.

(CnH2n+1COO)2CmH2m.

D.

CnH2nO4.

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi này, cần đăng nhập Tài khoản tại đây.