Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
19/03/2018 | 14:54:34 | 512 lượt xem

Câu hỏi số 31645

Môn học: Hóa học, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,
Câu hỏi:

Công thức phân tử tổng quát của este tạo bởi ancol no 2 chức và axit cacboxylic thuộc dãy đồng đẳng của axit benzoic là

Phương án trả lời:
A.

CnH2n-18O4.

B.

CnH2nO2.

C.

CnH2n-6O4

D.

CnH2n-6O2

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi này, cần đăng nhập Tài khoản tại đây.