Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
19/03/2018 | 14:57:15 | 73 lượt xem

Câu hỏi số 31647

Môn học: Hóa học, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,
Câu hỏi:

C4H8O2 có bao nhiêu đồng phân este ?

Phương án trả lời:
A.

4

B.

5

C.

6

D.

7

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi này, cần đăng nhập Tài khoản tại đây.