Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
19/03/2018 | 15:00:33 | 102 lượt xem

Câu hỏi số 31648

Môn học: Hóa học, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,
Câu hỏi:

Có bao nhiêu chất đồng phân cấu tạo của nhau có CTPT C4H8O2 đều tác dụng được với NaOH ?

Phương án trả lời:
A.

8

B.

7

C.

6

D.

5

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi này, cần đăng nhập Tài khoản tại đây.