Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
19/03/2018 | 15:02:48 | 557 lượt xem

Câu hỏi số 31650

Môn học: Hóa học, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,
Câu hỏi:

Ứng với CTPT C4H6O2 có bao nhiêu đồng phân mạch hở ?

Phương án trả lời:
A.

10

B.

8

C.

7

D.

6

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi, tìm hiểu thêm tại đây.