Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
19/03/2018 | 15:05:31 | 208 lượt xem

Câu hỏi số 31651

Môn học: Hóa học, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,
Câu hỏi:

Từ các ancol C3H8O và các axit C4H8O2 có thể tạo ra bao nhiêu este đồng phân cấu tạo của nhau ?

Phương án trả lời:
A.

3

B.

4

C.

5

D.

6

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi này, cần đăng nhập Tài khoản tại đây.