Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
19/03/2018 | 15:06:30 | 77 lượt xem

Câu hỏi số 31652

Môn học: Hóa học, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,
Câu hỏi:

Số đồng phân của hợp chất este đơn chức có CTPT C4H8O2 tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 sinh ra Ag là

Phương án trả lời:
A.

4

B.

2

C.

3

D.

1

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi, tìm hiểu thêm tại đây.