Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
19/03/2018 | 15:10:09 | 647 lượt xem

Câu hỏi số 31653

Môn học: Hóa học, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,
Câu hỏi:

Có bao nhiêu este thuần chức có CTPT C4H6O4 là đồng phân cấu tạo của nhau ?

Phương án trả lời:
A.

3

B.

4

C.

5

D.

6

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi này, cần đăng nhập Tài khoản tại đây.