Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
19/03/2018 | 15:10:56 | 139 lượt xem

Câu hỏi số 31654

Môn học: Hóa học, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,
Câu hỏi:

Trong phân tử este X no, đơn chức, mạch hở, oxi chiếm 36,36% khối lượng. Số CTCT thoả mãn CTPT của X là

Phương án trả lời:
A.

2

B.

3

C.

4

D.

5

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi, tìm hiểu thêm tại đây.