Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
19/03/2018 | 15:11:54 | 566 lượt xem

Câu hỏi số 31655

Môn học: Hóa học, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,
Câu hỏi:

Phân tích định lượng 1 este A nhận thấy %O = 53,33%. Este A là

Phương án trả lời:
A.

Este 2 chức

B.

Este không no

C.

HCOOCH3.

D.

CH3HCOOCH3.

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi này, cần đăng nhập Tài khoản tại đây.