Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
19/03/2018 | 15:15:11 | 151 lượt xem

Câu hỏi số 31657

Môn học: Hóa học, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,
Câu hỏi:

Este A điều chế từ ancol metylic có tỉ khối so với oxi là 2,3125. Công thức của A là

Phương án trả lời:
A.

CH3COOCH3.

B.

C2H5COOCH3.

C.

CH3COOC2H5.

D.

C2H5COOC2H5

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi này, cần đăng nhập Tài khoản tại đây.