Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
19/03/2018 | 15:19:49 | 78 lượt xem

Câu hỏi số 31658

Môn học: Hóa học, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,
Câu hỏi:

Hợp chất hữu cơ mạch hở A có CTPT C3H6O2. A có thể là

Phương án trả lời:
A.

Axit hay este đơn chức no

B.

Ancol 2 chức no có 1 liên kết π

C.

Xeton hay anđehit no 2 chức

D.

Tất cả đều đúng

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi này, cần đăng nhập Tài khoản tại đây.