Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
19/03/2018 | 15:32:27 | 55 lượt xem

Câu hỏi số 31661

Môn học: Hóa học, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,
Câu hỏi:

Hợp chất nào sau đây là este ?

Phương án trả lời:
A.

CH3CH2Cl

B.

HCOOC6H5.

C.

CH3CH2ONO2.

D.

CH3CH2ONO4

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi này, cần đăng nhập Tài khoản tại đây.