Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
19/03/2018 | 15:40:46 | 66 lượt xem

Câu hỏi số 31663

Môn học: Hóa học, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,
Câu hỏi:

Chất nào dưới đây không phải là este ?

Phương án trả lời:
A.

HCOOC6H5

B.

HCOOCH3.

C.

CH3COOH

D.

CH3COOCH3.

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi này, cần đăng nhập Tài khoản tại đây.