Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
19/03/2018 | 15:44:34 | 158 lượt xem

Câu hỏi số 31665

Môn học: Hóa học, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,
Câu hỏi:

Cho các chất sau : CH3OH (1) ; CH3COOH (2) ; HCOOC2H5 (3). Thứ tự nhiệt độ sôi giảm dần là

Phương án trả lời:
A.

(1) ; (2) ; (3).

B.

(3) ; (1) ; (2).

C.

(2) ; (3) ; (1).

D.

(2) ; (1) ; (3).

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi, tìm hiểu thêm tại đây.