Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
19/03/2018 | 15:47:53 | 1857 lượt xem

Câu hỏi số 31667

Môn học: Hóa học, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,
Câu hỏi:

Đun hỗn hợp glixerol và axit stearic, axit oleic (có xúc tác H2SO4) có thể thu được bao nhiêu loại trieste (chỉ tính đồng phân cấu tạo) ?

Phương án trả lời:
A.

3

B.

4

C.

6

D.

5

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi này, cần đăng nhập Tài khoản tại đây.