Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
19/03/2018 | 15:48:50 | 130 lượt xem

Câu hỏi số 31668

Môn học: Hóa học, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,
Câu hỏi:

Đun glixerol với hỗn hợp các axit stearic, oleic, panmitic (có xúc tác H2SO4) có thể thu được bao nhiêu loại trieste (chỉ tính đồng phân cấu tạo) ?

Phương án trả lời:
A.

18

B.

15

C.

16

D.

17

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi này, cần đăng nhập Tài khoản tại đây.