Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
19/03/2018 | 15:50:03 | 1086 lượt xem

Câu hỏi số 31669

Môn học: Hóa học, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,
Câu hỏi:

Đun glixerol với hỗn hợp các gồm n axit béo khác nhau (có xúc tác H2SO4) có thể thu được bao nhiêu loại trieste (chỉ tính đồng phân cấu tạo) ?

Phương án trả lời:
A.

n2 (n+1)/2.

B.

n(n+1)/2.

C.

n2 (n+2)/2.

D.

n (n+1)/2.

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi, tìm hiểu thêm tại đây.