Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
19/03/2018 | 15:51:08 | 71 lượt xem

Câu hỏi số 31670

Môn học: Hóa học, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,
Câu hỏi:

Hợp chất X có công thức cấu tạo: CH3CH2COOCH3. Tên gọi của X là

Phương án trả lời:
A.

etyl axetat.

B.

metyl propionat

C.

metyl axetat.

D.

propyl axetat

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi này, cần đăng nhập Tài khoản tại đây.