Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
19/03/2018 | 16:04:15 | 356 lượt xem

Câu hỏi số 31675

Môn học: Hóa học, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,
Câu hỏi:

Trong thành phần nước dứa có este tạo bởi ancol isoamylic và axit isovaleric. CTPT của este là

Phương án trả lời:
A.

C10H20O2

B.

C9H14O2.

C.

C10H18O2.

D.

C10H16O2.

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi, tìm hiểu thêm tại đây.