Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
21/03/2018 | 20:09:04 | 129 lượt xem

Câu hỏi số 31936

Môn học: Hóa học, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,
Câu hỏi:

Có thể dùng một hoá chất để phân biệt Fe2O3 và Fe3O4. Hoá chất này là:

Phương án trả lời:
A.

dd HCl loãng

B.

dd HCl đặc

C.

dd H2SO4 loãng

D.

dd HNO3 loãng

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi, tìm hiểu thêm tại đây.