Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
23/03/2018 | 15:30:47 | 110 lượt xem

Câu hỏi số 32105

Môn học: Hóa học, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,
Câu hỏi:

Khi cho Ba(OH)2 dư vào dung dịch chứa FeCl3, CuSO4, AlCl3 thu được kết tủa. Nung kết tủa trong không khí đến khi khối lượng không đổi, thu được chất rắn X. Trong chất rắn X gồm:

Phương án trả lời:
A.

Fe2O3, CuO.

B.

Fe2O3, CuO, BaSO4

C.

Fe3O4, CuO, BaSO4

D.

FeO, CuO, Al2O3

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi, tìm hiểu thêm tại đây.