Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
23/03/2018 | 16:00:33 | 76 lượt xem

Câu hỏi số 32130

Môn học: Hóa học, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,
Câu hỏi:

Cho 7,04 gam kim loại đồng được hòa tan hết bằng dung dịch HNO3, thu được hỗn hợp hai khí là NO2 và NO. Hỗn hợp khí này có tỉ khối so với hiđro bằng 18,2. Thể tích mỗi khí thu được ở đktc là

Phương án trả lời:
A.

0,896 lít NO2; 1,344 lít NO

B.

2,464 lít NO2; 3,696 lít NO

C.

2,24 lít NO2; 3,36 lít NO

D.

2,24 lít NO2; 3,696 lít NO

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi, tìm hiểu thêm tại đây.