Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
29/03/2018 | 21:09:06 | 1207 lượt xem

Câu hỏi số 32466

Môn học: Lịch sử, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,
Câu hỏi:

Sự kiện chính trị có ý nghĩa quan trọng nhất, thúc đẩy cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược của nhân dân Việt Nam (1946 - 1954) đi đến thắng lợi là

Phương án trả lời:
A.

Đại hội đại biểu lần thứ II của Đảng cộng sản Đông Dương (2/1951)

B.

Hội nghị đại biểu thành lập Liên minh nhân dân Việt - Miên - Lào (3/1951)

C.

Đại hội toàn quốc thống nhất Mặt trận Việt Minh và Hội Liên Việt (3/1951)

D.

Đại hội Chiến sĩ thi đua và Cán bộ gương mẫu toàn quốc lần thứ nhất (1/5/1952)

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi, tìm hiểu thêm tại đây.