Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
29/03/2018 | 21:17:00 | 792 lượt xem

Câu hỏi số 32470

Môn học: Lịch sử, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,
Câu hỏi:

Những thành tựu công nghiệp của Liên Xô từ năm 1950 đến nữa đầu những năm 70 đã đưa vị trí công nghiệp của Liên Xô đứng thứ mấy trên thế giới?

Phương án trả lời:
A.

Thứ ba

B.

Thứ nhất

C.

Thứ tư

D.

Thứ hai

Đáp án: D