Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
07/06/2018 | 11:09:38 | 427 lượt xem

Câu hỏi số 33172

Môn học: Địa lý, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,
Câu hỏi:

Nguồn gốc của gió mùa Đông Bắc là

Phương án trả lời:
A.

áp cao cận chí tuyến bán cầu Nam

B.

áp cao XiBia

C.

khối khí nhiệt đới ẩm từ Bắc Ấn Độ Dương

D.

áp cao cận chí tuyến bán cầu Bắc

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi, tìm hiểu thêm tại đây.