Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
07/06/2018 | 16:15:17 | 1029 lượt xem

Câu hỏi số 33215

Môn học: Địa lý, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,
Câu hỏi:

Điểm khác biệt của vùng núi Trường Sơn Bắc so với vùng núi Trường Sơn Nam ở nước ta là

Phương án trả lời:
A.

có nhiều cao nguyên xếp tầng hơn.

B.

sự tương phản đông- tây rõ rệt hơn.

C.

độ cao trung bình địa hình thấp hơn.

D.

có nhiều khối núi cao đồ sộ hơn.

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi, tìm hiểu thêm tại đây.