Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
07/06/2018 | 16:15:17 | 885 lượt xem

Câu hỏi số 33215

Môn học: Địa lý, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,
Câu hỏi:

Điểm khác biệt của vùng núi Trường Sơn Bắc so với vùng núi Trường Sơn Nam ở nước ta là

Phương án trả lời:
A.

có nhiều cao nguyên xếp tầng hơn.

B.

sự tương phản đông- tây rõ rệt hơn.

C.

độ cao trung bình địa hình thấp hơn.

D.

có nhiều khối núi cao đồ sộ hơn.

Điểm khác biệt của vùng núi Trường Sơn Bắc so với vùng núi Trường Sơn Nam ở nước ta là Trường Sơn Bắc có độ cao trung bình địa hình thấp hơn Trường Sơn Nam, Trường Sơn Bắc chủ yếu là núi trung bình và núi thấp còn Trường Sơn Nam có các khối núi và cao nguyên cao đồ sộ

Đáp án: C