Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
08/06/2018 | 18:03:25 | 633 lượt xem

Câu hỏi số 33218

Môn học: Địa lý, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,
Câu hỏi:

Phát biểu nào sau đây không đúng với Liên minh châu Âu (EU)?

Phương án trả lời:
A.

Là khu vực có sự phát triển đồng đều giữa các quốc gia.

B.

Là tổ chức thương mại đứng hàng đầu trên thế giới.

C.

Là liên kết khu vực có nhiều quốc gia nhất trên thế giới.

D.

Là một trong các trung tâm kinh tế lớn trên thế giới.

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi, tìm hiểu thêm tại đây.