Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
08/06/2018 | 18:06:35 | 480 lượt xem

Câu hỏi số 33222

Môn học: Địa lý, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,
Câu hỏi:

Do tác động của khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa nên sông ngòi nước ta có đặc điểm là

Phương án trả lời:
A.

lưu lượng nước lớn và hàm lượng phù sa cao

B.

chiều dài tương đối ngắn và diện tích lưu vực nhỏ

C.

chủ yếu bắt nguồn từ bên ngoài lãnh thổ

D.

chảy theo hướng tây bắc- đông nam và đổ ra biển Đông

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi, tìm hiểu thêm tại đây.