Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
08/06/2018 | 18:06:35 | 403 lượt xem

Câu hỏi số 33222

Môn học: Địa lý, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,
Câu hỏi:

Do tác động của khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa nên sông ngòi nước ta có đặc điểm là

Phương án trả lời:
A.

lưu lượng nước lớn và hàm lượng phù sa cao

B.

chiều dài tương đối ngắn và diện tích lưu vực nhỏ

C.

chủ yếu bắt nguồn từ bên ngoài lãnh thổ

D.

chảy theo hướng tây bắc- đông nam và đổ ra biển Đông

Do tác động của khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa nên sông ngòi nước ta có đặc điểm là lưu lượng nước lớn và hàm lượng phù sa cao, mạng lưới sông ngòi dày đặc và chế độ nước phân hóa theo mùa (sgk Địa lí 12 trang 45-46)

Đáp án: A