Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
08/06/2018 | 18:09:28 | 291 lượt xem

Câu hỏi số 33225

Môn học: Địa lý, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,
Câu hỏi:

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 17, hãy cho biết trung tâm kinh tế nào sau đây không thuộc vùng Bắc Trung Bộ?

Phương án trả lời:
A.

Thanh Hóa

B.

Huế

C.

Đà Nẵng

D.

Vinh

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 17, trung tâm kinh tế không thuộc vùng Bắc Trung Bộ là Đà Nẵng vì Đà Nẵng thuộc Duyên hải Nam Trung Bộ

Đáp án: C