Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
08/06/2018 | 18:09:28 | 344 lượt xem

Câu hỏi số 33225

Môn học: Địa lý, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,
Câu hỏi:

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 17, hãy cho biết trung tâm kinh tế nào sau đây không thuộc vùng Bắc Trung Bộ?

Phương án trả lời:
A.

Thanh Hóa

B.

Huế

C.

Đà Nẵng

D.

Vinh

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi, tìm hiểu thêm tại đây.