Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
08/06/2018 | 18:11:12 | 576 lượt xem

Câu hỏi số 33227

Môn học: Địa lý, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,
Câu hỏi:

So sánh giữa các địa điểm có cùng độ cao, mùa đông của vùng Tây Bắc nước ta có điểm khác biệt với vùng Đông Bắc là

Phương án trả lời:
A.

đến sớm và kết thúc muộn hơn.

B.

đến sớm và kết thúc sớm hơn.

C.

đến muộn và kết thúc sớm hơn

D.

đến muộn và kết thúc muộn hơn.

So sánh giữa các địa điểm có cùng độ cao, mùa đông của vùng Tây Bắc nước ta có điểm khác biệt với vùng Đông Bắc là Tây Bắc có mùa đông đến muộn và kết thúc sớm hơn Đông Bắc. Do Tây Bắc có bức chắn địa hình dãy Hoàng Liên Sơn cao đồ sộ theo hướng Tây Bắc – Đông Nam, vuông góc với hướng gió mùa Đông Bắc ngăn cản ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc. Vì vậy, Tây Bắc có mùa đông đến muộn và kết thúc sớm hơn Đông Bắc

Đáp án: C