Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
08/06/2018 | 18:11:12 | 658 lượt xem

Câu hỏi số 33227

Môn học: Địa lý, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,
Câu hỏi:

So sánh giữa các địa điểm có cùng độ cao, mùa đông của vùng Tây Bắc nước ta có điểm khác biệt với vùng Đông Bắc là

Phương án trả lời:
A.

đến sớm và kết thúc muộn hơn.

B.

đến sớm và kết thúc sớm hơn.

C.

đến muộn và kết thúc sớm hơn

D.

đến muộn và kết thúc muộn hơn.

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi, tìm hiểu thêm tại đây.