Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
08/06/2018 | 18:12:06 | 577 lượt xem

Câu hỏi số 33228

Môn học: Địa lý, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,
Câu hỏi:

Nhiệt độ trung bình năm của TP. Hồ Chí Minh cao chủ yếu là do địa điểm này

Phương án trả lời:
A.

nằm gần biển, không chịu ảnh hưởng của gió phơn Tây Nam

B.

nằm gần chí tuyến, không chịu ảnh hưởng của gió phơn Tây Nam

C.

nằm gần xích đạo, chịu ảnh hưởng mạnh của gió mùa Đông Bắc

D.

nằm ở vĩ độ thấp, không chịu ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc

Nhiệt độ trung bình năm của TP. Hồ Chí Minh cao chủ yếu là do nguyên nhân nằm ở vĩ độ thấp (hay gần xích đạo), không chịu ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc nên nóng quanh năm, nhiệt độ trung bình năm cao

Đáp án: D