Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
08/06/2018 | 18:12:06 | 659 lượt xem

Câu hỏi số 33228

Môn học: Địa lý, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,
Câu hỏi:

Nhiệt độ trung bình năm của TP. Hồ Chí Minh cao chủ yếu là do địa điểm này

Phương án trả lời:
A.

nằm gần biển, không chịu ảnh hưởng của gió phơn Tây Nam

B.

nằm gần chí tuyến, không chịu ảnh hưởng của gió phơn Tây Nam

C.

nằm gần xích đạo, chịu ảnh hưởng mạnh của gió mùa Đông Bắc

D.

nằm ở vĩ độ thấp, không chịu ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi, tìm hiểu thêm tại đây.