Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
08/06/2018 | 18:14:46 | 330 lượt xem

Câu hỏi số 33231

Môn học: Địa lý, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,
Câu hỏi:

Khu vực Đông Nam Á nằm tiếp giáp với hai đại dương nào sau đây?

Phương án trả lời:
A.

Đại Tây Dương và Bắc Băng Dương.

B.

Thái Bình Dương và Đại Tây Dương.

C.

Ấn Độ Dương và Đại Tây Dương.

D.

Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương.

Khu vực Đông Nam Á nằm tiếp giáp với hai đại dương Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương (xem Atlat trang 4 -5)

Đáp án: D