Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
08/06/2018 | 18:20:50 | 736 lượt xem

Câu hỏi số 33236

Môn học: Địa lý, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,
Câu hỏi:

Vào nửa sau mùa hạ ở nước ta, gió mùa Tây Nam gặp dãy Trường Sơn không gây hiện tượng phơn khô nóng cho Trung Bộ do gió này có

Phương án trả lời:
A.

quãng đường đi dài

B.

tốc độ rất lớn

C.

sự đối hướng liên tục

D.

tầng ẩm rất dày

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi, tìm hiểu thêm tại đây.