Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
03/07/2018 | 10:14:54 | 119 lượt xem

Câu hỏi số 33527

Môn học: Lịch sử, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,
Câu hỏi:

Từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến nửa đầu những năm 70 của thế kỷ XX, quan hệ giữa Mỹ và Liên Xô là

Phương án trả lời:
A.

Đối đầu

B.

Hợp tác

C.

Đối tác

D.

Đồng minh

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi, tìm hiểu thêm tại đây.