Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
18/07/2018 | 14:24:43 | 166 lượt xem

Câu hỏi số 34112

Môn học: Lịch sử, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,
Câu hỏi:

Cách mạng tháng Mười năm 1917 ở Nga đã:

Phương án trả lời:
A.

lật đổ Chính phủ tư sản lâm thời.

B.

lật đổ chế độ quân chủ chuyên chế Nga hoàng.

C.

lật đổ nền quân chủ lập hiến.

D.

lật đổ các Xô viết công nhân - nông dân - binh lính.

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi, tìm hiểu thêm tại đây.