Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
19/07/2018 | 14:10:28 | 150 lượt xem

Câu hỏi số 34239

Môn học: Địa lý, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,
Câu hỏi:

Cơ cấu ngành của công nghiệp nước ta đang có sự chuyển dịch rõ rệt nhằm:

Phương án trả lời:
A.

thích nghi vói tình hình mới để có thể hội nhập vào thị truòng khu vực và thế giới

B.

đổi mới trang thiết bị và công nghệ, nâng cao chất lượng, hạ giá thành sản phẩm

C.

mang lại hiệu quả cao về kinh tế - xã hội và có tác động mạnh mẽ đến các ngành kinh tế khác

D.

phù hợp với tình hình phát triển thực tế của đất nước cũng như xu thế chung của khu vực và thế giới

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi, tìm hiểu thêm tại đây.