Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
20/07/2018 | 09:24:38 | 182 lượt xem

Câu hỏi số 34306

Môn học: Địa lý, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,
Câu hỏi:

Đặc điểm chung của địa hình nước ta là:

Phương án trả lời:
A.

không xuất hiện địa hình núi cao

B.

ít chịu tác động của con người

C.

có sự phân bậc rõ rệt theo độ cao

D.

đồi núi chiếm diện tích nhỏ

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi, tìm hiểu thêm tại đây.