Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
20/07/2018 | 09:26:09 | 178 lượt xem

Câu hỏi số 34307

Môn học: Địa lý, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,
Câu hỏi:

Đặc điểm nào sau đây đúng với khí hậu của phần lãnh thổ phía Bắc ở nước ta?

Phương án trả lời:
A.

Khí hậu có tính chất cận xích đạo

B.

Không có tháng nào nhiệt độ dưới 20°C

C.

Biên độ nhiệt trung bình năm lớn

D.

Nhiệt độ trung bình năm trên 25°C

Đặc điểm đúng với khí hậu của phần lãnh thô phía Bắc ở nước ta là Biên độ nhiệt trung bình năm lớn do miền Bắc có mùa đông lạnh, nhiệt độ hạ thấp, mùa hè nóng => biên độ nhiệt độ hung bình cao (sgk Địa lí 12 trang 48)

Đáp án: C