Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
20/07/2018 | 09:28:16 | 263 lượt xem

Câu hỏi số 34308

Môn học: Địa lý, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,
Câu hỏi:

Phần lớn các nước đang phát triển có đặc điểm là:

Phương án trả lời:
A.

chỉ số phát triển con người (HDI) cao

B.

vốn đầu tư ra nước ngoài nhiều

C.

GDP bình quân đầu người cao

D.

nguồn vốn nợ nước ngoài nhiều

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi, tìm hiểu thêm tại đây.