Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
20/07/2018 | 09:28:16 | 195 lượt xem

Câu hỏi số 34308

Môn học: Địa lý, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,
Câu hỏi:

Phần lớn các nước đang phát triển có đặc điểm là:

Phương án trả lời:
A.

chỉ số phát triển con người (HDI) cao

B.

vốn đầu tư ra nước ngoài nhiều

C.

GDP bình quân đầu người cao

D.

nguồn vốn nợ nước ngoài nhiều

Phần lớn các nước đang phát triển có đặc điểm là GDP bình quân đầu người thấp, chỉ số phát triển con người (HDI) thấp, nợ nước ngoài nhiều (sgk Địa lí 11 trang 7)

Đáp án: D